ניהול

שלב 1:

כניסה לאתר upschool.org.il. אחרי זה, לחיצה על הזדהות משרד החינוך:

שלב 2:

הכנסת שם משתמש וסיסמת משרד החינוך. או התחברו לפי מספר הפלאפון שלכם.

שלב 3:

אחרי הכניסה, מוצג לכם החלון הבא, נא ללחוץ על ניהול שמופיעה מצד ימין.

ניהול כללי:

דרך הגעה לחלון זה :
1 . ניהול
2 . כללי

הסבר על חלון זה :
1. שם בית הספר בעברית וערבית
2. שם המנהל בעברית וערבית
3. סמל מוסד
4. מין המנהל (זכר/נקבה)
5. אפשרות או חסימת שליחת התראות להורים
6. אפשרות או חסימת סנכרון נתונים ממצבת תלמידים (ניתן לחסום סנכרון ולאפשר ניהול תלמידים ועריכתם במערכת)
חשוב מאוד לשמור אחרי כל שינוי

חופשות:

דרך הגעה לחלון זה :
1. ניהול
2. חופשות

בחלון זה נרשום את החופשות שבהם לא נלמד בבית הספר (למשל חגים) , וזה עוזר בכמה דברים :
1.ביום החופש שנרשום לא יהיה למורה או לתלמיד מערכת שעות 
2.המערכת לא חשבת את הדיווחים ביום החופש

כדי להוסיף חופשה לוחצים על סימן ה (+) כמו שמופיע בתמונה

אחרי לחיצה יוצג על המסך החלון שמוצג בתמונה :

1. שם חופשה
2. תאריך התחלת החופש
3. תאריך שיום החופש

* אם החופש הוא יום אחד בלבד אז תאריך ההתחלה הוא גם תאריך הסיום

תכניות חינוכיות :

דרך הגעה לחלון זה :
1. ניהול
2. רשימות
3. תוכניות חינוכיות

אחרי ההוספה ניתן לשייך במערכת השעות את הקבוצות שרוצים לתוכנית זו

תפקידים ותקנים:

דרך הגעה לחלון זה :
1. ניהול
2. תפקידים ותקנים

בחלון זה מופיע רשימת המורים שקיימים במערכת .
לוחצים על מורה שרוצים להוסיף לו תפקיד ושעות התקן שלו כמו שמופיע בתמונה

בריבוע האדום נרשום את שעות התקן של המורה שבחרנו
* חשוב ללחוץ על כפתור השמירה

כדי להוסיף תפקיד למורה שבחרנו לוחצים על סימן ה (+) כמו שמופיע בתמונה

אחרי לחיצה על סימן ה (+) יוצג החלון הזה ונבחר תפקיד שרוצים ממאגר התפקידים שמוצג.
* מורה רגיל לא צריך להוסיף לו תפקיד

שיעורים:

דרך הגעה לחלון זה :
1. ניהול
2. שיעורים

בחלון זה מגדירים שעת התחלה וסיום כל שיעור וימי החופש בשבוע
* חלון זה חשוב כי לפי הטבלה שמגדירים יופיע למורה באפליקצייה את השיעור הנוכחי לעכשיו

ניתן גם להוסיף יותר מתזמון אחד וזה עונה על שני מקרים
1. שינוי תזמון ברירת מחדל (אם יש תקופה בשנה שהתזמון שונה מהתזמון הרגיל)

ואז התזמון החדש יהיה פעיל עד שתחזרו על אותה פעולה ולבחור את התזמון ההתחלתי כדי להחזיר למצב ראשון

2 . המקרה השני לשימוש תזמון נוסף הוא לעשות תזמון לכיתות מסוימות כך שיהיה שונה מתזמון שאר הכיתות 

דיווח למשרד חינוך:

דרך הגעה לחלון זה :
1. ניהול
2. דיווח למשרד חינוך

חלון זה רלוונטי רק אחרי הפיכת מערכת שעות לסופית ושיוך תלמידים לקבוצות
רואים בחלון זה את הדיווחי למשרד החינוך ואת המשוב של כל דיווח

עדכון או הוספת כיתה:

עדכון או הוספת כיתה יהיה בצעדים הבאים :
1. ניהול
2. כיתות/קבוצת אם

כאן מעדכנים את שם הכיתה ומוסיפים את המחנים של הכיתה הזו

כדי להוסיף כיתה חדשה באפסקול שלא נמצאת במצבת תלמידים אנו צריכים ללחוץ על קבוצות אם / קפסולולת

מכניסים את כל פרטי קבוצת האם החדשה ולוחצים על שמירה, מרגע זה יש לכם כיתה (קבוצת אם) חדשה במערכת שלא קיימת במצבת תלמידים

ניווט במדריך