ניהול

שלב 1:

כניסה לאתר upschool.org.il. אחרי זה, לחיצה על הזדהות משרד החינוך:

שלב 2:

הכנסת שם משתמש וסיסמת משרד החינוך. או התחברו לפי מספר הפלאפון שלכם.

שלב 3:

אחרי הכניסה, מוצג לכם החלון הבא, נא ללחוץ על ניהול שמופיעה מצד ימין.

ניהול כללי:

דרך הגעה לחלון זה :

 1. ניהול
 2. כללי

חופשות:

דרך הגעה לחלון זה :

 1. ניהול
 2. חופשות

בחלון זה נרשום את החופשות שבהם לא נלמד בבית הספר (למשל חגים) , וזה עוזר בכמה דברים :

 1. ביום החופש שנרשום לא יהיה למורה או לתלמיד מערכת שעות 
 2. המערכת לא חשבת את הדיווחים ביום החופש

כדי להוסיף חופשה לוחצים על סימן ה (+) כמו שמופיע בתמונה

אחרי לחיצה יוצג על המסך החלון שמוצג בתמונה :

 1. שם חופשה
 2. תאריך התחלת החופש
 3. תאריך שיום החופש

* אם החופש הוא יום אחד בלבד אז תאריך ההתחלה הוא גם תאריך הסיום

תפקידים ותקנים:

דרך הגעה לחלון זה :

 1. ניהול
 2. תפקידים ותקנים

בחלון זה מופיע רשימת המורים שקיימים במערכת .

לוחצים על מורה שרוצים להוסיף לו תפקיד ושעות התקן שלו כמו שמופיע בתמונה

בריבוע האדום נרשום את שעות התקן של המורה שבחרנו

* חשוב ללחוץ על כפתור השמירה

כדי להוסיף תפקיד למורה שבחרנו לוחצים על סימן ה (+) כמו שמופיע בתמונה

אחרי לחיצה על סימן ה (+) יוצג החלון הזה ונבחר תפקיד שרוצים ממאגר התפקידים שמוצג

* מורה רגיל לא צריך להוסיף לו תפקיד

שיעורים:

דרך הגעה לחלון זה :

 1. ניהול
 2. שיעורים

בחלון זה מגדירים שעת התחלה וסיום כל שיעור וימי החופש בשבוע

* חלון זה חשוב כי לפי הטבלה שמגדירים יופיע למורה באפליקצייה את השיעור הנוכחי לעכשיו

 1. בחירת ימי הלימוד וימי החופש ( למשל בו החופש הוא יום ראשון ויום שישי )
 2. שמירת השינויים של ימי הלימוד
 3. שמירת שעת התחלה וסיום של השיעור אחרי הזנת השעות *(כל שיעור בנפרד)
 4. שמירת שעת התחלה וסיום של ההפסקה אחרי הזנת השעות *(כל הפסקה בנפרד)

דיווח למשרד חינוך:

דרך הגעה לחלון זה :

 1. ניהול
 2. דיווח למשרד חינוך

חלון זה רלוונטי רק אחרי הפיכת מערכת שעות לסופית ושיוך תלמידים לקבוצות

לוחצים על כפתור (+ דיווח חדש ) כמו שמופיע התמונה

עדכון שם כיתה והוספת מחנך:

עדכון שם כיתה או הוספת מחנך לכיתה יהיה בצעדים הבאים :

 1. ניהול
 2. רשימות
 3. כיתות
 4. לחיצה על עדכון לכיתה שרוצים

כמו שמתואר בתמונה :

אחרי לחיצה על עדכון יוצג החלון הבא :

 1. שם כיתה בעברית
 2. שם כיתה בערבית
 3. שם המחנך הראשון
 4. שם המחנך השני (אם יש)
 5. שם המחנך השלישי (אם יש)
 6. שם המחנך הרביעי (אם יש)

ניווט במדריך