הכנה לתהליך תעודות

כדי שנוכל להתחיל, יש כמה צעדים שצריך לדעת לפני:

 1. משתמש שרוצה להכין תעודות חייב שיהיה עם הרשאה ניהולית במערכת, וזאת ניתנת ע״י מנהל או סגן המנהל או רכז הפדגוגי בי״ס.
 2. לא יכולים להכין תעודות בלי להזין מערכת שעות מלאה ומתאימה למצב שקיים בבי״ס הנוכחי.
 3. לא יכולים להכין תעודות בלי לסיים שיוך התלמידים לקבוצות המתאימות להם.

שלב הכנת התעודות אמור להתבצע בסדר הבא:

כל סעיף מהסעיפים הנ״ל יפורט בהמשך.

 1. הגדרת מרכיבים למקצועות (למשל בעברית יש מרכיבים כמו : קריאה , הבנת הנקרא … )
 2. בדיקת שמות המקצועות  (לוודא שכל מקצוע כתוב בערבית)
 3. הכנסת רשימת תיאור הציון (למשל בין 90 ל 100 יוצג “מצוין”)
 4. הזנת ״בנק ההערות״ (אם רוצים לבנות מאגר של הערות למורה ולמחנך)
 5. הזנת סוגי אירועים– למשל (שמירה על ציוד ב”ס)
 6. הזנת תיאור ציוני סוגי האירוע (כמו תיאור ציון אבל זה לסוגי האירוע שמופיעים בתעודה)
 7. בניית משימות הערכה 
 8. נעילת ציונים

הגדרת מרכיבים למקצועות:

1. לחיצה על ניהול ואחרי זה על מרכיבים

2. בחירת המקצוע המתאים, ולחיצה על כפתור ההוספה ליד השכבה המתאימה כדי להוסיף מרכיבים לה.

3. הכנסת שם המרכיב בעברית ובערבית.

4. הכנסת תת המרכיבים למרכיב ולחיצה על + כדי שתת המרכיב יישמר במערכת.

5. לחיצה על כפתור הירוק לשמירת הנתונים או על הכפתור האדום לביטול.

בדיקת שמות המקצועות:

1. לכו לניהול, ואחרי זה לחצו על רשימות ואחרי זה על מקצועות. ולחיצה על עדכון ליד המקצוע כדי שתוכלו לשנות את פרטי המקצוע.

2. להכניס את שם המקצוע הנכון בשתי השפות (שמות אלו יופיעו בתעודה בהתאם לשפה שתבחרו בזמן הפקת התעודה).

הכנסת רשימת תיאור הציון:

1. לחיצה על ניהול ואחרי זה על רשימות.

2. לחיצה על תיאור ציון. ואחרי זה על כפתור ההוספה ״+״.

3. הכנסת התיאור בעברית ובערבית והתיאור שלו ואחרי זה בחירת השכבות המתאימות לתיאור זה.

4. העלאת תמונה שמתארת תיאור ציון זה, תשומש בתעודות

הזנת ״בנק ההערות״:

1. לחיצה על ניהול ואחרי זה על רשימות.

2. לחיצה על ״הערות לתעודה״ ואחרי זה לחיצה על כפתור ההוספה.

3. הכנס שם ההערה וההערה בעברית ובערבית.

העלאת ״בנק ההערות״:

1. לחיצה על סימן ההעלאה שמוצג בתמונה

2. יוצג הסבר מה ההרכב של קובץ האיקסל שניתן להעלות, ולוחצים על סימן ההעלאה ובוחרים קובץ מהמחשב

הזנת סוגי האירוע:

האירועים שרוצים להציג בתעודה עלינו להוסיף אותם במערכת כמו שמתואר בסרטון הבא.

הזנת תיאור ציוני סוגי האירוע:

1. לחיצה על ניהול ואחרי זה על רשימות.

2. לחיצה על ״תיאור ציון סוגי אירועים״. ואחרי זה לחיצה על כפתור ההוספה ״+״.

3. הכנסת שם ההערה בעברית ובערבית ואת תחום הציונים הרלוונטיים לה.

4. העלאת תמונה שמתארת תיאור ציון זה, תשומש בתעודות

בניית משימות הערכה:

1. לחיצה על ״ציונים״ ואחרי זה ״משימות הערכה״. כדי להוסיף משימת הערכה יש ללחוץ על סימן ״+״.

2. מוצג לכם חלון ״יצירת משימת הערכה״. בחלון זה בוחרים את ההגדרות המתאימות למשימה שיוצרים לייצר.

הסבר על התהליך:

 1. בחירת קטגורית המשימה:
  • ״ציון סופי לתעודה״, כל ציון מוכנס על משימה מקטגוריה זו ייחשב כציון סופי לתעודה.
  • ״יום הורים״, כל ציון מוכנס על משימה מקטגוריה זו ייחשב כציון ליום הורים.
  • ״אחר״ אם רוצים להכניס ציונים שהם לא ייחשבו בתעודת יום הורים ובציון סופי, למשל מבחני מיפוי.
 2. הכנסת שם ההערכה, כגון: מבחן מתמטיקה סופי שכבה 7.
 3. בחירת סוג הערכה, כגון: מבחן, סיור וכו’ … 
 4. בחירת המקצוע שרצוי להכניס עליו ציונם, כגון: מתמטיקה, פיזיקה וכו…
 5. בחירת השליש המתאים לציון שרוצים להכניס.
 6. הזנת חומר המבחן (לא חובה).
 7. בחירת התאריך המתוכנן למשימה (לא חובה).
 8. בחירת תאריך חשיפת הציונים להורים באפליקציות. (לא חובה, ם אין תאריך חשיפה הציונים לא יוצגו להורים באפליקציה בכלל).
 9. הכנסת אחוז המשימה מציון סופי, כגון: אם יש שני מבחנים בשליש, אחוז מבחן ראשון הוא 40 אחוז ואחוז המבחן השני הוא 60 אחוז (מהציון הסופי). * אם רוצים להזין רק ציון סופי אז האחוז הוא 100
 10. בחירת השכבה הרצוי להכניס לה ציונים.

אחרי שתבחרו את הנתונים הנ״ל יוצג לכם עוד נתונים (ההסבר מתחת לתמונה):

בסוף, יש לבחור המורים בכיתות המתאימות והעברתם לרשימת הנבחרים. נשאר לבחור את המרכיבים למשימה זו ומה אחוז כל מרכיב מציון הסופי של המשימה (כדי שהמערכת תחשב את הממוצע של המשימה).

 

הסבר על המשך התהליך:

 1. בחירת המורים והכיתות שרוצים להכניס להם ציונים, ע״י לחיצה בעכבר על השורה של הכיתה המתאימה.
 2. העברת המורים שנבחרו מרשימה הימנית לרשימה השמאלית. (הרשימה השמאלית היא רשימת המטרים שהולכים לבנות להם משימות הערכה).
 3. העברת המורים שנבחרו מרשימה השמאלית לרשימה הימנית.
 4. בחירת המרכיבים הרצויים למשימה זו.
 5. הזנת האחוזים על כל מרכיב (הערה: סכום אחוזי המרכיבים אמור להיות שווה 100 בדיוק).
 6. שמירת הנתונים שהוכנסו, במילים אחרות הוספת משימת ההערכה למורים שנבחרו.

אחרי הוספת המשימה, אפשר לעדכן/למחוק את המשימה. (מחיקת משימה תמחק את כל הציונים). גם כן, אפשר להציג את המשימות לפי הסטטוס שלהם:

 1. סטטוס אדום: דיווח חסר, לא הוזן אף ציון למשימה.
 2. סטטוס צהוב: דיווח חלקי, הוזן ציונים על חלק מהתלמידים.
 3. סטטוס ירוק: דיווח מלא, הוזן ציונים על כל התלמידים.

שכפול משימות הערכה:

תהליך שכפול משימות הערכה:

 1. כניסה למסך משימות הערכה.
 2. לחיצה על כפתור שכפול משימות הערכה כמו שמוצג בתמונה.

יוצג על המסך חלון שבוחרים בו מאיזה שליש וקטיגוריה רוצים להעתיק לאיזה שליש וקטיגוריה

חשוב לציין
אי אפשר לשכפל לשליש שיש בו משימות הערכה

עריכת משימות הערכה:

תהליך עריכת משימות הערכה:

 1. כניסה למסך משימות הערכה.
 2. בחירת משימו או יותר או הכל.

יש לנו שתי אפשריות של עריכת:

 1. עריכת תאריך חשיפה ( מתי יוצג הציון להורים).
 2. מחיקת משימות הערכה.

נעילת ציונים:

שלב 1:

בתפריט הימני לוחצים על ציונים, ובוחרים ב : נעילת ציונים:

שלב 2:

יוצג על המצך עבור כל שליש מה פתוח ומה סגור ( ברירת מחדל הכל פתוח ) ואם לוחצים על סגירה אז זה נסגר למורים ולא יכולים לעדכן

למשל בו לחצנו על סגירת ציונים והערות בשליש א ציון סופי לתעוה, אז לכל המורים זה נסגר ולא יכולים לדוויח עוד ציונים או הערות בשליש א ציון סופי לתעודה
חשוב לציין כי ההנהלה יכולה לפתוח ולסגור כל אפשרות מתי שרוצים ללא הגבלה

ניווט במדריך