כיתות מתוקשבות – מורה

לימוד מרחוק:

בסרטון המצורף מדריך אותכם איך מיצרים כיתה חדשה ואיך בונים שיעורים ו מטלות ובסוף איך שולחים הודעה לתלמידים

שאלון מתוקשב:

בסרטון המצורף מדריך אותכם איך מייצרים שאלון מתוקשב ואיך בונים שאלות : פתוחות, אמריקאית ו בחירת מרובה