כיתות מתוקשבות – תלמיד

לימוד מרחוק:

בסרטון המצורף מדריך אותכם איך נכנסים למערכת ולכיתות שלנו, איך צופים בשיעורים ובמטלות ואיך מגישים אותם ובסוף איך שולחים הודעה לאחד ממשתתפי בכיתה או יותר

שאלון מתוקשב:

בסרטון המצורף מדריך אותכם איך נכנסים לשאלון מתוקשב ואיך מגישים אותם