צפייה בהצהרות בריאות קורונה – באתר

באתר

 לחיצה בתפריט הראשי על הצהרת בריאות קורונה

בתפריט זה תמצאו שני תתי תפריטים :

1) הצהרות מורים

2)הצהרות תלמידים

1)  הצהרת מורים

מסך זה מאפשר לצפות בהצהרות המורים בחתך לפי מורה ותקופה

2)  הצהרת תלמידים

מסך זה מאפשר לצפות או להדפיס הצהרות קורונה של התלמידים בחתך לפי כיתה, תלמיד ותקופה