הפקת תעודות לתלמידים

מהיום ניתן לכל תלמיד לצפות בתעודה שלו דרך המערכת, ע”י :

שמירת התעודות אחרי בניית פרופיל מתאים בחלון הפקת תעודות כמו שמוצג בתמונה.

הערה :

מומלץ ללחוץ קודם על הפקת תעודות ולעבור על התעודה כדי לוודא שהכל תקין