צפייה בתעודות – תלמידים

מהיום ניתן לכל תלמיד לצפות בתעודה שלו דרך המערכת, ע”י :

1. כניסה למערכת מחשבון התלמיד או ההורה וללחוץ על ציונים – תעודות , כמו שמוצג בתמונה : 

2. ללחוץ על סימן ההדפסה כדי להדפיס התעודה המתאימה , כמו שמוצג בתמונה :

2. ואז תוצג התעודה , כמו שמוצג בתמונה :