מערכת שעות

שלב 1:

כניסה לאתר upschool.org.il. אחרי זה, לחיצה על הזדהות משרד החינוך :

שלב 2:

הכנסת שם משתמש וסיסמת משרד החינוך. או התחברו לפי מספר הפלאפון שלכם.

בניית מערכת חדשה :

שלב 1:

אחרי הכניסה, מוצג לכם החלון הבא, נא ללחוץ על מערכת שעות שמופיעה מצד ימין.

שלב 2 :

יש ללחוץ על בניית מערכת חדשה

שלב 3 :

מזינים שם ותיאור למערכת השעות, ואחר כך לוחצים על שמירה

כניסה למערכת :

לוחצים על כפתור עריכה כדי להיכנס למערכת השעות שבנינו

כך תראה המערכת שעות אחרי הכניסה

בניית קבוצות (כיתות) חדשות :

לוחצים על 1- קבוצות
במרובע האדום יופיע את כל הכיתות והקבוצות שקיימות בבית הספר

אם למשל יש לנו בשכבה 2 , שלושה כיתות ורוצים להוסיף כיתה (2-4) חדשה לפי הנחיות משרד החינוך

שלב 1 :
לוחצים על הוספת קבוצה

שלב 2 :
מזינים את הנתונים בהתאם לפי :
1 – שם קבוצה בעברית
2 – שם קבוצה בעברית
3– לשייך את הקבוצה החדשה לכל כיתות השכבה, כי בסוף רוצים לשייך תלמידים מכיתות אלה.
בסוף לוחצים על 4 כדי לשמור

אחרי השמירה, תופיע את הקבוצה החדשה בסוף הרשימה

הגדרת שעות לכיתות ולקבוצות שבנינו :

שלב 1 :
אחרי כניסה למערכת השעות יש ללחוץ על 2 – מקצועות לקבוצות

שלב 2 :
אחרי כניסה למערכת השעות יש ללחוץ על 2 – מקצועות לקבוצות

שלב 3 :
לוחצים על הכיתה שרוצים להזין לה שעות
מזינים מספר שעות עבור כל מקצוע
ועוברים לכיתה הבאה

קבוצות שבנינו יופיעו בסוף הרשימה
אותו תהליך עושים גם עבורם

הגדרת שעות למורים :

שלב 1 :
אחרי כניסה למערכת השעות יש ללחוץ על 3 – הקצאות מורים

שלב 2 :
לוחצים על המורה שרוצים להזין לו שעות

שלב 3 :
מזינים את הנתונים בהתאם לפי :
1- קבוצה
2- מקצוע
3- מספר השעות
4- שמירה

אותו דבר עבור הקבוצות שבנינו

שיבוץ שיעורים ליום ולשיעור :

שלב 1 :
לוחצים על 2 – הקצאות

שלב 2 :
מצד ימין בוחרים כיתה או קבוצה שבנינו

שלב 3 :
אחרי בחירת כיתה בצד ימין, צד שמאל יפולטר את השיעורים של הכיתה שבחרנו ויופיע סימן גרירה.
לוחצים על הסימן וגוררים לצד ימין ליום ולשיעור שרוצים

אחרי הגרירה יופיע בצד ימים כל מורה בצבע אחר

שיוך תוכנית חינוכית לכיתה :

שלב 1 :

צריכים להגדיר את התוכנית חינוכים במערכת
לוחצים על
1 ניהול
2 רשימות
3 תכניות חינוכיות
4 לוחצים על סימן ה (+) מצד שמאל

שלב 2 :

מזינים את פרטי התוכנית החינוכית כמו שמוצג בתמונה הבאה 

עכשיו עוברים למערכת השעות

לוחצים על מערכת שעות ונכנסים למערכת השעות התקיפה

שלב 1 :

לוחצים על 1- קבוצות
במרובע האדום יופיע את כל הכיתות והקבוצות שקיימות בבית הספר

שלב 2 :

בוחרים בקבוצה/כיתה שרוצים לשייך לה את התוכנית החינוכית, ולוחצים על עריכה

שלב 3 :

אחרי שנפתח חלון העריכה לוחצים על תוכנית חינוכית ואז יוצג את כל התוכניות החינוכיות שהגדרנו קודם, ואז בוחרים באחת מהן ולוחצים על סימון  ה-(V) כדי לשמור

אחרי לחיצה על  ה-(V) ידווח אוטומטי למשרד החינוך שהכיתה/הקבוצה שבחרנו משוייך לה תוכנית חינוכית