מדריך למיפוי חברתי-רגשי

מדריך זה מיועד אך ורק לעזור לכם בהבנת כיתות מתוקשבות, ולא מהווה שום התחייבות להבנה מלאה לשלב זה, במידה והיה לכם שאלות אנו מתבקשים ליצור קשר עם צוות התמיכה הטכנית למספר: 04-8677900.

חילקנו את המדריך למיפוי חברתי-רגשי לשני חלקים:

  1. דיווחים תקופתיים
  2. דוחות
  3. סטטוס
  4. הדפסה

דיווחים תקופתיים :

שלב 1:

כניסה לאתר upschool.org.il. אחרי זה, לחיצה על הזדהות משרד החינוך :

שלב 2:

הכנסת שם משתמש וסיסמת משרד החינוך. או התחברו לפי מספר הפלאפון שלכם.

שלב 3:

לוחצים על שאלונים בית ספריים ואחר כך על דיווחים תקופתיים, כמו שמוצג בתמונה :

שלב 4:

יוצג על המסך את המיפויים שנבנו לבית הספר וע”י לחיצה על השתתפות אנו נוכל להתחיל במיפוי שבחרנו

דוחות :

שלב 1:

לוחצים על שאלונים בית ספריים ואחר כך על דוחות, כמו שמוצג בתמונה :

שלב 2:

יוצג על המסך את תוצאות הסקר לפי התפקיד של המורה :

תפקיד ניהולי
יוצג לו שלושה אפשריות
1. בי”ס
2. שכבה
3. כיתה

מורה רגיל
יוצג לו רק עבור הכיתה שלו ועבור השכבה שלו

שלב 3:

לחיצה כפולה על כל עמודה תציג לכם את רשימת התלמידים שבחרו תשובה זו, כמו שמוצג בתמונה הבאה:
ניתן להדפיס את הרשימה הזו אחרי לחיצה על סימן ההדפסה

סטטוס :

שלב 1:

לוחצים על שאלונים בית ספריים ואחר כך על דיווחים תקופתיים, כמו שמוצג בתמונה :

שלב 2:

יוצג על המסך את המיפוי של בית הספר ובתוכו יש כפתור של סטטוס

שלב 3:

יוצג על המסך את רשימת הכיתות בבית הספר ועבור כל כיתה יוצג את מספר התלמידים הכללי ואת אחוז הדיווח, כמו שמוצג בתמונה הבאה

ניתן להדפיס או להפיק קובץ איקסל ע”י לחיצה על אחד הכפתורים

הדפסה :

שלב 1:

לוחצים על שאלונים בית ספריים ואחר כך על דיווחים תקופתיים, כמו שמוצג בתמונה :

שלב 2:

יוצג על המסך את המיפוי של בית הספר ובתוכו יש כפתור של הדפסה

שלב 3:

יוצג על המסך את החלון הזה:
1. בחירת שכבה
2. בחירת כיתה

שלב 4:

יוצג על המסך את רשימת התלמידים, ניתן לבחור תלמיד או יותר וללחוץ על הדפסה כדי להדפיס את המיפוי עבור התלמיד שנבחר