מדריך למיפוי חברתי-רגשי

מדריך זה מיועד אך ורק לעזור לכם בהבנת כיתות מתוקשבות, ולא מהווה שום התחייבות להבנה מלאה לשלב זה, במידה והיה לכם שאלות אנו מתבקשים ליצור קשר עם צוות התמיכה הטכנית למספר: 04-8677900.

חילקנו את המדריך למיפוי חברתי-רגשי לשני חלקים:

  1. דיווחים תקופתיים
  2. דוחות

דיווחים תקופתיים :

שלב 1:

כניסה לאתר upschool.org.il. אחרי זה, לחיצה על הזדהות משרד החינוך :

שלב 2:

הכנסת שם משתמש וסיסמת משרד החינוך. או התחברו לפי מספר הפלאפון שלכם.

שלב 3:

לוחצים על מיפוי חברתי-רגשי ואחר כך על דיווחים תקופתיים, כמו שמוצג בתמונה :

שלב 4:

יוצג על המסך תקופות הדיווח שהוגדרו וע”י לחיצה על כל תקופה מעביר אותנו לדיווח המתאים