דיווח שאלונים

כניסה למערכת :

שלב 1:

כניסה לאתר upschool.org.il. אחרי זה, לחיצה על הזדהות משרד החינוך :

שלב 2:

הכנסת שם משתמש וסיסמת משרד החינוך. או התחברו לפי מספר הפלאפון שלכם.

שלב 3:

לוחצים על מיפויים וסקרים :

שלב 4:

בוחרים את הבחירות הרוצים להצביע בה :

שלב 5:

לוחצים על המועמד שרוצים לבחור :

שלב 6:

לוחצים על אישור  :

ההצבעה הצליחה