מיפויים וסקרים – מורה

כניסה למערכת :

שלב 1:

כניסה לאתר upschool.org.il. אחרי זה, לחיצה על הזדהות משרד החינוך :

שלב 2:

הכנסת שם משתמש וסיסמת משרד החינוך. או התחברו לפי מספר הפלאפון שלכם.

שלב 3:

לוחצים על שאלונים בית ספריים :

שלב 4:

לוחצים על דוחות :

שלב 5:

יוצג על המסך את תוצאות הבחירות רק אחרי הסיום :

הערה
אם הבחירות עדיין על הסתיימו יוצג את המסך הבא :