בניית ועריכת שאלונים

כניסה למערכת :

שלב 1:

כניסה לאתר upschool.org.il. אחרי זה, לחיצה על הזדהות משרד החינוך :

שלב 2:

הכנסת שם משתמש וסיסמת משרד החינוך. או התחברו לפי מספר הפלאפון שלכם.

לוחצים על שאלונים בית ספריים :

לוחצים על רשימת שאלונים :

יוצג את חלון השאלונים

 1. בניית שאלון חדש
 2. עריכת השאלון הקיים
  אם לוחצים על הוספת שאלון או עריכת שאלון יוצג את המסך הזה :

הסבר על החלון שמוצג למעלה :

 1. מספר שאלון ( אוטומטי ללא אפשרות שינוי )
 2. סוג שאלון
  מענה ע”י מחנכים
  בחירות מועצת תלמידים
  מענה ע”י תלמידים
 3. תאריך תחילה הדיווח
 4. תאריך סיום הדיווח
 5. הפעלת והפסקת הדיווח

חשוב לציין

את הסוגים :
1. מענה ע”י מחנכים
2. מענה ע”י תלמידים
אותו תהליך בנייה, רק ההבדל שבראשון המורים מדווחים ובשני התלמידים מדווחים

 

מענה ע"י מחנכים / מענה ע"י תלמידים :

אחרי שנבחר בשאלון מסוג מענה ע”י מחנכים או  מענה ע”י תלמידים, יוצג את המסך הזה :

אחרי שלחצתי על שאלה חדשה
יוצג את המסך הזה

הסבר על החלון שמוצג למעלה :

 1. סוג השאלה
 2. תוכן השאלה
 3. הגדרת השאלה אם מחייבת תשובה או לא
 4. שמירה או יציאה ללא שמירה

ההבדל בין סוגי השאלות

 1. שאלה פתוחה: מגדירם שאלה ללא תשובה ויוצג למדוויח טקסט חופשי
 2. שאלה אמריקאית: שאלה שנוסיף לה כמה תשובות והמדוויח בוחר רק תשובה אחת
 3. שאלת תאריך: שאלה שנוסיף ללא תשובה והמדוויח בוחר תאריך כתשובה
 4. בחירה מרובה: כמו השאלה האמריאית רק שבבחירה הזו המדוויח יכול לבחור יותר מתשובה אחת
 5. בחירה מרשימה: כמו השאלה האמריקאית רק שבבחירה הזו המדוויח בוחר תשובה אחת מרשימת התשובות

אחרי שנבחר שאלה עם תשובות יוצג את החלק הזה:

הסבר על החלון שמוצג למעלה :

 1. סוג השאלה
 2. הוספת תשובה חדשה
 3. מחיקת השאלה
 4. עריכת תוכן השאלה

אחרי שלחצתי על הוספת תשובה חדשה
יוצג את המסך הזה

הסבר על החלון שמוצג למעלה :

 1. תוכן התשובה
 2. האם התשובה תכלול טקסט חופשי שיזין המדוויח
 3. בחירת צבע לתשובה ( בדוחות זה עוזר )

אחרי שנוסיף תשובות כך תוצג השאלה

הסבר על החלון שמוצג למעלה :

 1. עריכת התשובה, שתפתח לנו אפשרות לשנות את תוכן השתובה והצבע והאם לפתוח טקסט חופשי
 2. מחיקת תשובה

אחרי שלחצתי על קטיגוריה חדשה
יוצג את המסך הזה

הסבר על החלון שמוצג למעלה :

 1. שם הקטיגוריה
 2. תיאור הקטיגוריה ( לא חובה )

אחרי שבניתי קטיגוריה חדשה
יוצג את המסך הזה

הסבר על החלון שמוצג למעלה :

 1. הוספת תת קטיגוריה 
 2. הוספת שאלה ששיכת לקטיגוריה הנוכחית
 3. מחיקת קטיגוריה
 4. עדכון שם ותיאור הקטיגוריה

בחירות מועצת תלמידים :

אחרי שנבחר בשאלון מסוג בחירות מועצת תלמידים, יוצג את המסך הזה :

יוצג רק שאלה אחת ללא אפשרות בשינוי, כל מה שיכולים לעשות זה להוסיף את המועמדים כתשובות על ידי לחיצה על (+ אפשרות חדשה ) :

הסבר על החלק שמוצג למעלה :

 1. שם המועמד
 2. צבע
 3. שמירה או ביטול