דוחות וסטטיסטיקות

כניסה למערכת :

שלב 1:

כניסה לאתר upschool.org.il. אחרי זה, לחיצה על הזדהות משרד החינוך :

שלב 2:

הכנסת שם משתמש וסיסמת משרד החינוך. או התחברו לפי מספר הפלאפון שלכם.

שלב 3:

לוחצים על שאלונים בית ספריים :

שלב 4:

לוחצים על דוחות :

שלב 5:

יוצג על המסך את תוצאות הסקר לפי התפקיד של המורה :

תפקיד ניהולי
יוצג לו שלושה אפשריות
1. בי”ס
2. שכבה
3. כיתה

מורה רגיל
יוצג לו רק עבור הכיתה שלו ועבור השכבה שלו

שלב 6:

לחיצה כפולה על כל עמודה תציג לכם את רשימת התלמידים שבחרו תשובה זו, כמו שמוצג בתנומה הבאה:
ניתן להדפיס את הרשימה הזו אחרי לחיצה על סימן ההדפסה