תעודות WORD מעוצבות ע”י בית הספר

מדריך זה מיועד אך ורק לעזור לכם בהכנת ציונים למערכת, ולא מהווה שום התחייבות להבנה מלאה לשלב זה, במידה והיה לכם שאלות אנו מתבקשים ליצור קשר עם צוות התמיכה הטכנית למספר: 04-8677900.

תהליך הפקת התעודה:

עיצוב התעודה ב WORD בעיצוב משלכם, כמו שמוצג בתמונה למשל

כניסה למערכת Upschool
לחלון תעודות -> הפקת מפתחות

יוצג במסך כמה מפתחות לכל מקצוע מהם:

 1. ציון שנתי
 2. ציון מילולי
 3. הערות
 4. ציון שליש
 5. שם מורה

לחיצה על אחת מהמפתחות תעתיק לכם קוד לבחירה שלכם, ואז מדביקים את זה לתעודה שלכם בשדה המתאים

אחרי שנעתיק את כל המפתחות, כך תוצג התעודה שלנו

אחרי שנעתיק את כל המפתחות הרלוונטיים, עכשיו אנחנו צריכים להעלות את התבנית למערכת

החלק האחרון הוא הפקת תעודה

 1. תעודות -> הפקת תעודות
 2. בוחרים שליש, שכבה וכיתה
 3. בוחרים את התבנית המתאימה

התעודה אחרי ההדפסה

עם אפשרות של:

 1. הורדת PDF להדפסה
 2. שמירה – תוצג בחלון ארכיון תעודות להנהלה ולמחנכים, ללא תלמידים
 3. הפצה לתלמידים – תוצג בחלון תעודות התלמידים וגם מחשבון התלמיד

ניווט במדריך